Centrum Usług Społecznych w Czersku

Informacja o wynikach naboru

Inf. o wynikach naboru Koordynatora SPSiWR.pdf

Informacja

lista kandydatów.pdf

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynator Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny w Centrum Usług Społecznych w Czersku

ogłoszenie o naborze.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

oświadczenie_o_niekaralności_za_przestępstwa_umyślne.odt

oświadczenie_do_korzystania_z_pełni_praw_publicznych.odt

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej.doc

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Centrum Usług Społecznych w Czersku

Zarządzeniem Nr 18/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniono warunki naboru, poniżej nowe ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o naborze.pdf (nowe)

Ogłoszenie o naborze.pdf

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o składanie ofert na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku

Ogłoszenie.pdf

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne.pdf

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. profilaktyki uzależnień w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku

Ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o stanie zdrowia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun/opiekunka środowiskowa

treść ogłoszenia

kwestinariusz osobowy

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o stanie zdrowia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie czynny w godzinach od 7.15 do 12.00

Zarządzenie 54.2019.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi opiekun/opiekunka świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci (w miejscu zamieszkania)

Ogłoszenie.pdf

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o stanie zdrowia.odt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

Lista kandydatów spelniających wymagania formalne.pdf

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ogłoszenie o naborze

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy.pdf

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynator Sekcji Kadr i Administracji

ogłoszenie o naborze

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na stanowisko Koordynatora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

ogłoszenie o naborze

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

oświadczenie o stanie zdrowia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o składanie ofert kandydatów na stanowisko - pracownik socjalny

ogłoszenie.pdf

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

oświadczenie o stanie zdrowia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybrana osoba zrezygnowała z podpisania umowy.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf

Informacja

lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynator Sekcji Kadr i Administracji

Ogłoszenie o naborze.pdf

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

Informacja.pdf

Informacja

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne.pdf

Konkurs na stanowisko Referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku (z dnia 15.02.2019 r.)

ogłoszenie o konkursie

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja - nie dokonano wyboru, w związku z brakiem ofert (do dnia 18.01.2019 r. nie wpłynęła żadna oferta).

Ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynator Sekcji Kadr i Administracji (z dnia 21.12.2018 r.)

ogłoszenie o naborze.pdf

Dokumenty do pobrania jak w ogłoszeniu poniżej.

 

Informacja o wynikach naboru

Informacja.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

lista

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynator Sekcji Kadr i Administracji

ogłoszenie o naborze.pdf

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny

ogłoszenie

Załączniki do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu

informacja.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

lista .pdf

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie konkurs referent.pdf

kwestionariusz_osobowy osoba ubiegająca się o zatrudnienie.pdf

oświadczenie do korzystania z pełni praw publicznych.odt

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.odt

oświadczenie stan zdrowia.odt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat - NAWAŁNICA

KOMUNIKAT

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że składając podanie o przyznanie pomocy finansowej w związku ze zniszczeniami dokonanymi przez nawałnicę w budynkach mieszkalnych należy dostarczyć:

- odręczny wniosek, opisujący poniesione straty,

-  numery PESEL wszystkich domowników,

- wszelkie dokumenty potwierdzające prawo własności do lokalu,

- jeśli lokal jest wynajmowany to zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu budynku mieszkalnego,

- wszelkie faktury, czy inne dokumenty związane z poniesionymi kosztami,

- numer konta bankowego do dokonania ewentualnych wpłat. 

Dodatkowo można również dołączyć:

- dokumentację fotograficzną.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę zastępstwo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku

ogłoszenie zastępstwo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu

informacja.pdf

Dyrektor MGOPS w Czersku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - starszy księgowy

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika socjalnego

ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik gospodarczy goniec.

informacja.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu

informacja.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (II etap)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

lista kandydatów .pdf

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

ogłoszenie o korzystaniu z pełni praw

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu

informacja

Informacja o wynikach wstępnej selekcji

lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wynikach konkursu

treść ogłoszenia

Informacja o wynikach I etapu rekrutacji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach wstępnej selekcji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - referent

ogłoszenie

Sprostowanie:  W ogłoszeniu z dnia 29.02.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent nr DA.1103.1.2016 zdanie "Liczba kandydatów do wyłonienia : 2 osoby" zastępuje się zdaniem "Liczba kandydatów do wyłonienia: 3 osoby". Treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku będzie nieczynny.

Zarządzenie dyrektora w sprawie dnia wolnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

lista kandydatów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

ogłoszenie

kwestionariusz dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

informacja

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- głównego księgowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku z dnia 19 listopada 2015 r.

lista kandydatów spełniających wymagania formalne

ogłoszenie

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że dnia 21 sierpnia 2015 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku będzie nieczynny.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie dnia wolnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o oferty pracy na stanowisko psycholog/terapeuta zajęciowy

informacja o naborze na stanowisko

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o stanie zdrowia

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o oferty pracy na stanowisko pracownika socjalnego

informacja o ofercie pracy.odt

kwestionariusz_osobowy.pdf

oświadczenie o stanie zdrowia

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych