Centrum Usług Społecznych w Czersku

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku, rozpoczniemy realizację projektu Door-to-door dla mieszkańców miasta i gminy Czersk.
Już teraz zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Czersk, ustanowionym Zarządzeniem Nr 53/2021 Dyrektora Centrum usług Społecznych w Czersku z dnia 20 kwietnia 2021r.

Zarządzenie DTD
Regulamin DTD
Załączniki nr 1, 2 i 4 DTD
Załącznik nr 3 DTD

 

 

PRAGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZERSKU

  1. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Program_Posiłek_w_szkole_i_w_domu_na_lata_2019_-_2023.pdf
  2. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019, 2020
  3. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, 2020, 2021
  4. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020, edycja 2021
  5. Opieka 75+ - edycja 2021
  6. Wspieraj seniora