Centrum Usług Społecznych w Czersku

Centrum Usług Społecznych w Czersku
89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
tel. (52) 398 4765


e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl
strona: www.cus.czersk.pl

Skrzynaka podawcza: epuap