Centrum Usług Społecznych w Czersku

Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Czersku jesti Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

Dyrektor CUS przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 10.00 do 12.00, bądź w innym terminie, w sprawach pilnych lub po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem.

tel. (52) 398 4765