Centrum Usług Społecznych w Czersku

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez MGOPS w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • udostępnianie informacji na pisemny wniosek, złożony w naszej siedzibie.