Centrum Usług Społecznych w Czersku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Oświadczenie CUS.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 DDS.PDF

Plan działalności na 2021 rok

Plan działalności na 2021 CUS_MGOPS.pdf

Plan działalności na 2021 CUS_DDS.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok

Oświadczenie.pdf

Roczny plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok

Plan działalności na 2020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018.pdf

Roczny plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok

Plan działalności na 2019.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017.pdf

Roczny plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Plan działalności na 2018.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Roczny plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Roczny Plan Działalności na dzień 31.03.2017r. MGOPS w Czersku.pdf

Roczny Plan Działalności na dzień 30.06.2017.pdf

Plan działalności MGOPS III kwartał.pdf

Plan działalności MGOPS IV kwartał.pdf